Børnesager
62
page-template-default,page,page-id-62,page-child,parent-pageid-52,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.7,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-4
 

Børnesager

VI har speciale i sager om børn

Advokat Birgitte Schack har gennem mange år specialiseret sig i sager om børn.

 

Det kan være sager om forældremyndighed og samvær, adoption og sager om tvangsfjernelse af børn.

 

Efter den nye forældreansvarslov trådte i kraft, har vi haft mange sager om fælles forældremyndighed. Det er vigtigt at have en advokat, der har forståelse ikke blot for juraen, men også for de følelser, der er involveret i sådan en sag.

 

I mange sager om børn, forældremyndighed, samvær osv. er der også en aktuel eller forudgående tvist om skilsmisse og bodeling. Det er i den forbindelse en fordel, at advokaten tager sig alle disse slags sager, da det er nødvendigt med et overblik.

 

I sager om familier og børn skal advokaten holde fokus på din retsstilling og mulighed for at vinde juridisk ret. Men det er ligeså vigtigt, at advokaten ikke er med til at skabe konflikter, der går udover børnene og det fremtidige samarbejde.

 

Vælg derfor en advokat, der kan mere end gøre sit bedste for dig. Vælg en advokat, der også holder fokus på helheden og børnenes tarv – det er nemlig også det juridiske kriterie, som dommeren og myndighederne skal lægge vægt på.

 

 

Tvangsfjernelsessager

 

At få tvangsfjernet sine børn kan være noget af det mest indgribende, man kan komme ud for. Alene udsigten til det kan få de fleste til at gyse. Desværre er familielivet ikke altid problemfrit og de offentlige myndigheder er forpligtet til at sikre, at barnet ikke lider overlast hos sin familie. Men kommunen har ikke altid ret, når det antages, at barnets trivsel er truet.

 

At stå overfor det offentlige system i sådan en sag kan være uoverskueligt. Af samme grund tilbyder det offentlige gratis advokathjælp, hvis sagen handler om tvangsfjernelse af børn.

 

I lov om social service, der den 1. juli 1998 afløste bistandsloven, er der adgang til at beskikke advokat i sager om tvangsfjernelse af børn fra hjemmet. Det er således i lovens § 60 bestemt:”§ 60. Kommunen tilbyder forældremyndighedens indehaver gratis advokatbistand under en sag om
1) gennemførelse af en undersøgelse som nævnt i § 39,
2) anbringelse uden for hjemmet efter § 42,
3) opretholdelse af en anbringelse efter § 43,
4) gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 44,
5) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 45, stk. 3,
6) ændring af anbringelsessted efter § 55, stk. 2, jf. § 42,
7) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 57, stk. 3, og
8) brev- og telefonkontrol, jf. § 108, stk. 2.
Stk. 2. Såvel forældremyndighedens indehaver som plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse af et barn eller en ung i privat familiepleje efter § 64, stk. 4.
Stk. 3. En ung, der er fyldt 15 år, skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag som nævnt i stk. 1, nr. 1-6.
tk. 4. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 57, stk. 3, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 108, stk. 2, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.
Stk. 5. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.”
Vi holder sommerferielukket fra d. 8. juli til d. 18.juli 2022.
Sommerferielukket 8/7 - 18/7 2022.