Retshjælp/fri proces
152
page-template-default,page,page-id-152,page-child,parent-pageid-78,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.7,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-4
 

Retshjælp/fri proces

Offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring

Retshjælp

 

Hvis din indtægt ikke er for høj, kan du få offentligt tilskud fra staten til at dække en del af advokatregningen. Tilskuddet dækker udgifterne til rådgivning og mindre skriftlige henvendelser, f.eks. et brev eller en klage, et enkelt testamente eller en ægtepagt.

 

Hvem kan få tilskud?

 

Grænsen for, hvem der er berettiget til offentligt tilskud reguleres årligt. Du er velkommen til at ringe til os og få oplyst den aktuelle indkomstgrænse. Hvis du er gift eller samlevende skal din og din partners samlede indtægt være under den gældende indkomstgrænse for samlevende/ægtefæller. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

 

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med et årligt reguleret beløb pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

 

Den almindelige retshjælpsordning

 

Den almindelige retshjælpsordning betyder, at du kan få tilskud til retshjælp hos en advokat, hvis advokatens honorar ikke overstiger ca. 900 kr. Tilskuddet fra det offentlige udgør 75 pct. af advokatregningen. Du kan altså maksimalt få godt 600 kr. i tilskud, og skal selv betale godt 200 kr. Beløbene reguleres årligt.

 

Udvidet retshjælp

 

Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er udsigt til et forlig, har du mulighed for at få udvidet retshjælp. Her udgør det offentlige tilskud maksimalt knap 2.000 kr. Du skal selv betale 50 pct. af regningen.

 

Får du retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces, skal du dog ikke selv betale noget. I disse tilfælde betaler staten hele vederlaget. Du kan altså få gratis hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan gøres inden for rammerne af den offentlige retshjælpsordning.

 

Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Dommerkontoret, kommunens social- og sundhedsforvaltning, statsamtet, de lokale advokatvagter, Forbrugerklagenævnet eller biblioteket kan oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud. Advokat Birgitte Schack er benificeret advokat, og deltager derfor i retshjælpsordningen.

 

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager

  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter.
  • Hvis du skal søge om gældssanering.
  • Hvis sagen har at gøre med en offentlig myndighed, som må antages at give vejledning og bistand i fornødent omfang.
  • Hvis der er tale om en straffesag.

 

Fri proces

 

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

 

Du kan kun få fri proces, hvis der er en rimelig mulighed for, at du kan vinde sagen. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før der søges fri proces for dig.

 

Det er også en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året. Du er velkommen til at ringe til os og få oplyst den aktuelle indkomstgrænse for fri proces. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt være under indkomstgrænsen for samlevende/ægtefæller. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

 

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med et årligt reguleret beløb pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

 

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

 

Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, kan du ikke få fri proces. Da dækker retshjælpsforsikringen, og du skal alene betale selvrisikoen. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, beregnes der dog ingen selvrisiko, og du er således økonomisk stillet, som havde du fri proces.